Teaching English to Speakers of Other Languages

1/260/000 ریال

کتاب Teaching English to Speakers of Other Languages از انتشارات کمبریج، یک راهنمای به روز برای حوزه‌های مرکزی زبان شناسی کاربردی و مطالعات زبان با اشاره خاص به TESOL است. این کتاب به وضعیت فعلی TESOL و همچنین به آنچه که احتمال دارد در آینده در این رشته رخ دهد نگاه می‌کند.