Researching and Teaching Reading

480/000 ریال

کتاب RESEARCHING AND TEACHING READING نوشته‌ی Gabrielle Cliff Hodges استاد دانشگاه کمبریج  کتابی آکادمیک با موضوع آموزش زبان انگلیسی است. این کتاب به طور تخصصی در مورد آموزش مهارت خواندن (reading) و ویژه‌ی مدرسان زبان نوشته شده و توسط انتشارات Routledge به چاپ رسیده است.

کتاب RESEARCHING AND TEACHING READING همچنین می‌تواند منبعی برای رشته‌های آموزش زبان باشد. نویسنده در این کتاب درمورد اهمیت تحقیق و پژوهش در رشد مهارت تدریس  بحث می‌کند و معتقد است پژوهش درباره‌ی فرایند آموزش و یادگیری سبب می‌شود مدرس به درک عمیق‌تری از این دو فرایند جدایی‌ناپذیر برسد.