HOW TO SPEED READ

280/000 ریال

کتاب HOW TO SPEED READ برای آن دسته از کتاب‌دوستانی طراحی شده است که مایلند کتاب‌های بیشتری  را در زمانی کمتر مطالعه کنند و همه‌ی آن‌چه را که خوانده‌اند، در طولانی‌مدت به یاد آورند.

برای دستیابی به این هدف، که چندان نیز آسان به نظر نمی‌رسد، کتاب HOW TO SPEED READ به سراغ روش‌های متعددی می‌رود که حاصل پژوهش‌های انجام شده در سال‌های اخیر است. چطور در مدت کمتر، بیشتر بخوانیم و فراموش نکنیم؟

پیش نمایش کتاب