کتاب Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches 5th Edition

770/000 ریال

کتاب Research Design 5th Edition، کتابی تخصصی و دانشگاهی، با موضوع روش تحقیق، منتشر شده توسط Sage Publication  یکی از کتاب‌های آکادمیک پیشرو در زمینه‌ی ارائه‌ی  روش تحقیق در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و بهداشت است. این کتاب از نقطه ی شروع تحقیق، یعنی انتخاب موضوع، تا پایان کار قدم‌به‌قدم محقق را راهنمایی می‌کند و مانند یک دفترچه‌ی راهنمای کامل و جامع برای نوشتن تحقیق، پایان نامه، مقاله، رساله و دیگر متون آکادمیک عمل می‌کند.

پیش نمایش کتاب