Poetry the Basic 3rd Edition

630/000 ریال

کتاب Poetry The Basic 3rd Edition ، ادبیات زبان انگلیسی را از نظر ساختارهای شعری از پایه مورد بررسی قرار می‌دهد و با توضیح کامل و جامع، جزء به جزء مطالب را به خوبی تفهیم می‌کند. نویسنده برای هر قسمت مثالی آورده تا منظور او در متن را کاملا متوجه شوید.  Jeffrey Wainwright با این منطق کتاب Poetry The Basic را به رشته تحریر درآورده است که “دانش با اصول اولیه آغاز می‌شود“. این کتاب مناسب تدریس در دانشگاه‌ها و معرفی به عنوان منبع به دانشجویان رشته‌ی ادبیات انگلیسی است.

انسان از کودکی -دو،سه سالگی- از شعر لذت می‌برد، کلمات با شعر برایشان معنی پیدا می‌کند  و ضرب و ریتم‌های شعردر فهم کلمات به آن‌ها کمک می‌کند. چرا؟ پاسخ ساده است، زیرا از این ریتم لذت می‌برد و سعی در تقلید آن دارد. این بخش زبان، بخشی است که می‌توانند آن را درک کنند. با اینکه تاکید بر هِجاها ممکن است برای کودک سخت باشد اما انعطاف‌پذیری طرح‌واره اساسی شعر باعث می‌شود کودک غرق در لذت شود و حتی سختی تلفظ برایش خنده‌دار و چالش برانگیز باشد. همانطور که در آهنگ‌های پاپ هم ریتم، قافیه و تکرار مشهود است و دقیقا روشی مشابه با شعرهای کودکان دارد.