کتاب Oxford Advanced Learner’s Dictionary 10th

6/000/000 ریال

کتاب Oxford Advanced Learner’s Dictionary 10th  پرفروش‌ترین فرهنگ لغت سطح پیشرفته برای زبان آموزان انگلیسی است.

کتاب Oxford Advanced Learner’s Dictionary 10th  راهنمای جامع شما برای یادگیری لغات است.

توضیحات هر مدخل بسیار ساده است تا زبان آموزان به‌راحتی آن‌ها را درک کنند. برای هر مدخل مثال‌هایی وجود دارد که کاربرد آن مدخل را نشان می‌دهد.

کتاب Oxford Advanced Learner’s Dictionary 10th شامل لغات Oxford 3000™ و Oxford 5000™ است که پرکاربردترین لغات زبان را شامل می‌شوند.