Introducing Interpreting Studies

630/000 ریال

کتاب Introducing Interpreting Studies نوشته‌ی  Franz Pöchhacke از انتشارات Routledge، دانشجویان و محققین را با رشته‌ی به سرعت در حال توسعه‌ی “مطالعات تفسیری” آشنا کرده و یک نمای جامع از این رشته ارائه می‌دهد.

این کتاب، نوشته شده توسط یک محقق برجسته در این زمینه، ترجمه را در تمام اشکال مختلف آن، از کنفرانس بین‌المللی گرفته تا محیط‌های جامعه‌محور، هر دو حالت گفتاری و علائم را پوشش می‌دهد.

این کتاب ابتدا خواننده را از طریق سیر تحول این رشته -یعنی مرور مفاهیم، ​​مدل‌ها و رویکردهای روش‌شناختی تأثیرگذار- راهنمایی کرده و سپس، زمینه‌های اصلی تحقیق در مورد “تفسیر” را ارائه و روندهای حال و آینده را در مطالعات تفسیری شناسایی می‌کند.

کتاب درسی کاربردی و کاربر-محور فرانتس پوچاکر با خلاصه‌های فصل، راهنماهایی برای نکات اصلی تحت پوشش، و پیشنهادهایی برای مطالعه بیشتر، منبعی مناسب برای این رشته‌ی مهم و روبه‌رشد است.