Fundamental Considerations in Language Testing

1/050/000 ریال

کتاب Fundamental Considerations in Language Testing به شما کمک می کندتا به چند سوال اساسی قبل از آغاز روند طراحی آزمون های ارزیابی و سنجش زبان پاسخ دهید. این سوالات مرز بین یک آزمون موفق و قابل اعتماد و یک آزمون نادرست و غیر قابل اعتماد باشند.

شناسه محصول: 311154 دسته: