کتاب Contrastive Analysis

665/000 ریال

در کتاب Contrastive Analysis نویسنده به بررسی نقش Contrastive Analysis در حل مشکلات یادگیری و آموزش زبان دوم یا خارجی می پردازد. نویسنده با استفاده از روان شناسی زبانی و  تجزیه و تحلیل زبان شناختی زیربنای مستحکمی برای Contrastive Analysis می‌سازد، سپس به بررسی نقش آن در مطالعات زبان‌های جهانی، دو زبانه، و آموزش زبان می‌پردازد.