کتاب Complex Systems and Applied Linguistics

770/000 ریال

کتاب Complex Systems and Applied Linguistics از انتشارات اکسفورد، مفاهیم کلیدی در نظریه Complex Systems را به خوانندگان علاقمند به زبان، اکتساب و استفاده از آن معرفی می‌کند.