An encyclopedic dictionary of language and languages

2/000/000 ریال

کتاب An encyclopedic dictionary of language and languages اصطلاحات ،مفاهیم و نام‌های زبان‌شناختی از حوزه‌های مختلف مطالعه زبان، مانند آموزش زبان، آسیب‌شناسی گفتار، سبک‌شناسی، تایپوگرافی و فرهنگ‌شناسی، و همچنین از موضوعات اصلی مانند دستور زبان، اشکال گفتار، و آوایی پایه استخراج شده و صدها مدخل را پوشش می‌دهد.