Acoustic and Auditory Phonetics 3rd Edition

780/000 ریال

کتاب Acoustic and Auditory Phonetics 3rd Edition شامل معرفی آواها و واج‌ها همراه با فرمول، نشانه‌های انحصاری، توضیحات مرتبط به آن‌ها، معرفی تمام علائم آوایی همراه با مثال‌ها، کلمات نمونه، بررسی و تجزیه و تحلیل تمام جملات -اعم از جملات خبری و پرسشی- از نظر آواشناسی می‌باشد.

در انتهای هر درس، تمارینی برای درک کاملی از مباحث آوایی ارائه شده است.