کتاب A Course in Phonetics 7th edition

1/190/000 ریال

کتاب دوره ای در زمینه آواشناسی ویرایش هفتم A Course in Phonetics 7th edition پوشش کاملی بر مسائل بروز آواشناسی را به شما ارائه می دهد. این کتاب که بسیار خوش خوان است شما را با مفاهیم speech production آشنا می کند و مهارت های آواشناسی کاربردی از جمله نوشتن IPA را به شما آموزش می دهد.