A Guide to Language Testing Development Evaluation Research

455/000 ریال

کتاب A Guide to Language Testing توسط Grant Henning نوشته شده است.

این کتاب اکادمیک راهنمای عملی توسعه آزمون‌های زبان برای استفاده در کلاس درس، ارزیابی برنامه آموزشی، بهره‌گیری در سطوح آموزشی، اندازه‌گیری و تحقیق است. این کتاب سال‌ها به‌عنوان یک کتاب آکادمیک کلاسیک در هر دو سطح دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی تدریس شده است.

این کتاب مناسب دانشجویان، مدرسان و طراحان آزمون‌های انگلیسی است.

پیش نمایش کتاب