کتاب نخستین درس‌های عملی در ترجمه

360/000 ریال

هدف کتاب نخستین درس‌های عملی در ترجمه و ارائه‌ی الگوهای دستوری و معنایی برای ترجمه از انگلیسی به فارسی است. این کتاب، آموزش گام به گام ترجمه نیست، پس توقع نمی‌رود که در آن جزء به جزء اجزای جملات تجزیه و تشریح شوند.

کتاب نخستین درس‌های عملی در ترجمه عمدتا برای سطوح متوسط به بالا نوشته‌ شده ‌است و در آن سعی شده تا مقولات و زیرساخت‌های دستوری مهم زبان انگلیسی و نقش و کاربرد برخی از واژگان و همچنین عبارات و الگوهای مهم ساختاری را برای دانشجو تحلیل کند.

در انبار موجود نمی باشد