واژه نامه موضوعی چینی فارسی

640/000 ریال

واژه نامه موضوعی چینی فارسی نوشته‌ی آزاده باقری توسط انتشارات رهنما منتشر شده است.

واژه نامه موضوعی چینی فارسی نتیجه‌ی سال‌ها آموزش و پژوهش دکتر باقری می‌باشد.

کسانی که به یادگیری زبان چینی مشغول‌اند، می‌دانند که در حوزه‌ی فرهنگ چینی-فارسی و بلعکس، تعداد انگشت‌شماری منابع با ارزش وجود دارد.

مخاطبان این فرهنگ زبان‌آموزان و علاقه‌مندان زبان چینی می‌باشند.

به دلیل آگاهی نویسنده به ساختار فرهنگ، بر اساس نیاز دانشجویان و مترجمین هر دو زبان، واژه نامه موضوعی چینی فارسی به بهترین نحو طراحی شده است.

ساختار علمی فرهنگ‌نویسی در واژه نامه موضوعی چینی فارسی مورد توجه قرار گرفته و بر تجربیات چند ساله به نگارش درآمده است.