فرهنگ کوچک فارسی – انگلیسی رهنما ویراست سوم

2/000/000 ریال

ویژگی های کلیدی:

• مدخل کردن بیش از 30 هزار واژه، کلمات ترکیبی و عبارت متداول و رایج زبان فارسی
• تلفظ دقیق و کامل هر واژه فارسی با استفاده از آوانویسی علمی
• مشخص کردن انواع علوم مختلف، انواع سبکها و … برای هر واژه
• ازائه مقولات دستوری و اجزا کلام هر واژه با توجه خاص به نکات دستوری و کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی
• غیره

شناسه محصول: 411155 دسته بندی ها: ,