فرهنگ آلمانی-فارسی

1/440/000 ریال

فرهنگ آلمانی-فارسی رهنما یک فرهنگ لغات فارسی-آلمانی یک‌سویه برای زبان‌آموزان سطح Elementary و Intermediate بوده و توسط انتشارات رهنما منتشر شده است. این فرهنگ لغت به زبان‌آموزانی که قصد دارند دایره لغات خود را گسترش دهند، مدرسان زبان و علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی توصیه می‌شود.

فرهنگ لغت آلمانی-فارسی رهنما با دارا بودن واژگان متعدد و ارائه‌ی معانی چندگانه، نحوه‌ی تلفظ و لغات هم‌معنی، یک منبع قابل اتکا برای یادگیری هدفمند واژگان آلمانی محسوب می‌شود. کلمات به ترتیب حروف الفبا لیست شده‌اند و در مقابل هرکدام، اطلاعات مربوط به آن وجود دارد.