دیوان اشعار علاءالدین پازارگادی

  280/000 ریال

  سروده سال های ۱۳۲۴-۱۳۸۲

  دل به یاری دادم و از وی دل دیگر گرفتم

  برد کردم در حقیقت چون دل بهتر گرفتم

  حق بود گر قلب بازرگان بلرزد از حسادت

  کیسه ای از یم دادم خرمنی از زر گرفتم

  شناسه محصول: 911536 دسته: