Introduction to Research in Education 10th Edition

550.000  330.000 

📌 ویرایش دهم کتاب ” Introduction to Research in Education” یکی از اصلی ترین کتاب ها در زمینه پژوهش در آموزش میباشد، که به علت متن روان و مطالب جامع آن شناخته میشود. این کتاب به شما کمک میکند که مهارت های ابتدایی برای درک و ارزیابی پژوهش های دیگران را به دست بیاورید و همچنین بتوانید تحقیق خود را به اجرا دربیاورید.

شناسه محصول: 311462 دسته: ,