کتاب An Introduction to English Grammar 4th edition

600.000  360.000 

کتاب An Introduction to English Grammar 4th edition نگاهی جامع به تمامی جنبه‌های دستور زبان انگلیسی ارائه می‌دهد. با فرض اینکه شما هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد دستور زبان انگلیسی ندارید، این کتاب یک انتخاب ایدئال برای زبان آموزان سطح ابتدایی است. این کتاب تمام چیزهایی که زبان آموزان نیاز دارند از تئوری گرفته تا کاربرد به آن‌ها آموزش می‌دهد.