کتاب The Collected Tales of Nikolai Gogol

700/000 ریال

کتاب The Collected Tales of Nikolai Gogol گزیده‌ای از آثار نویسنده‌ی روسی (Nikolai Gogol) است. سبک Nikolai gogol  رئالیسم انتقادی است.

از این نویسنده می‌توان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان ادبیات روس که تاثیر بسیاری بر آثار ادبی نویسندگان پس از خود گذاشت یاد کرد، به طوری که حتی سبک وی با نام خود او “محور گوگول” ثبت شده است. داستان‌های گوگول با تمام انسجام متنی که دارند، باز هم مخاطبین خود را با پیچ و خم‌های داستانی و اوج و فرودهای ناگهانی غافلگیر می‌کنند.

نیکولای گوگول را آیینه تمام نمای روسیه می‌دانند، زیرا او در نوشتن آثارش سعی داشت تا تمام بدی‌ها و کمبودهای روسیه را یکجا جمع کرده و به تمسخر بگیرد. داستان‌های او با نگاهی نقادانه همه‌چیز را به تمسخر گرفته و می‌توان گفت مشکلات را با طنز انتقادی بیان می‌کرد.

 

“And Petersburg was left without Akakii Akakievich, as though he had never lived there. A being disappeared, and was hidden, who was protected by none, dear to none, interesting to none, who never even attracted to himself the attention of an observer of nature, who omits no opportunity of thrusting a pin through a common fly, and examining it under the microscope…”

در انبار موجود نمی باشد