NTC’s Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions

2/100/000 ریال

کتاب NTC’s Dictionary Of American Slang And Colloquial Expressions یک واژه‌نامه در حوزه‌ی عبارات روزمره‌ی کاربردی در زبان انگلیسی و با  لهجه‌ی آمریکایی American بوده که توسط انتشارات NTC Publishing Group منتشر شده است.

در کتاب NTC’s Dictionary Of American Slang And Colloquial Expressions بیش از ۸ هزار عبارت روزمره و پرکاربرد همراه با معنی و مثال وجود دارد. در واقع این کتاب هم زمان یک واژه‌نامه و یک اصطلاح‌نامه است.

مخاطبان این کتاب دانشجویان زبان انگلیسی، مدرسان، علاقه‌مندان و زبان‌آموزان در سطوح بالاتر از متوسط هستند.