New English Adventure Starter B Teacher’s Book

400/000 ریال

کتاب New English Adventure Starter B Teacher’s Book کتاب راهنمای معلمان برای تدریس کتاب‌ New English Adventure Starter B است.

در کتاب New English Adventure Starter B Teacher’s Book مدرسان با ساختار، نحوه تدریس، اهداف هر درس، چگونگی استفاده از هر آیتم کتاب برای آموزش و نحوه انجام فعالیت و بازی‌های گروهی در کلاس آشنا می‌شوند.

پیش نمایش کتاب