New English Adventure Level 1 Teacher’s Book

630/000 ریال

کتاب New English Adventure Level 1 Teacher’s Book کتاب راهنمای معلمان برای تدریس کتاب‌ New English Adventure Level 1 است.

در کتاب New English Adventure Level 1 Teacher’s Book مدرسان با ساختار، نحوه تدریس، اهداف هر درس، چگونگی استفاده از هر آیتم کتاب برای آموزش و نحوه انجام فعالیت‌ها و بازی‌های گروهی در کلاس درس آشنا می‌شوند.

پیش نمایش کتاب