کتاب Chambers synonyms and antonyms

910/000 ریال

کتاب Chambers synonyms and antonyms یک فرهنگ لغت انگلیسی-انگلیسی و مخصوص واژ‌ه‌های مترادف و متضاد است و توسط انتشارات Chambers Harrap به چاپ رسیده است.

کتاب Chambers synonyms and antonyms مانند دیگر واژه‌نامه‌ها کلمات را به ترتیب حروف الفبا فهرست کرده و طیف بزرگی از کلمات و ترکیب‌های جایگزین، مترادف و متضاد را به ترتیب میزان بسامد در زبان انگلیسی ارائه داده است.

فراگیری مترادف ها و متضاد ها یکی از راه های خوب برای افزایش دایره لغات است. کتاب Chambers Synonyms and Antonyms  با داشتن بیش از 180 هزار مترادف و متضاد، می تواند به شما کمک کند تا به راحتی دایره لغات خود را افزایش دهید.