Using Emerging Technologies to Develop Professional Learning

574/000 ریال

کتاب Using Emerging Technologies to Develop Professional Learning نوشته‌ی جین موری و وارن کید ،توسط انتشارات Routledge به چاپ رسیده است.

تحقیقات فزاینده‌ای در سطح بین‌المللی ، درباره‌ی واکنش یادگیرندگان به فناوری‌های نوظهور و استفاده از آن‌ها وجود دارد. با این حال، پذیرش این فناوری‌ها در توسعه‌ی حرفه‌ای معلمان هنوز تا حد زیادی مورد تحقیق قرار نگرفته است. بسیاری از ادبیات موجود ،هنوز معلمان را به عنوان «catch-up» از نظر استفاده از تکنولوژی برای آموزش و یادگیری در دنیایی که همیشه در حال گسترش و در حال تغییر است، قرار می دهد و نقشی را که این فناوری‌های نوظهور می توانند در توسعه و یادگیری معلم و مربی معلم ایفا کنند نادیده می‌گیرد.

پیش نمایش کتاب