کتاب Using Emerging Technologies to Develop Professional Learning

350/000 ریال

کتاب Using Emerging Technologies to Develop Professional Learning یکی از منابع معتبر و اساسی برای آموزش فن‌آوری‌های مدرن در امر آموزش به معلمان می‌باشد. تحقیقات گسترده‌ای در مورد فن‌آوری‌های مدرن و استفاده از آن‌ها در سطح بین‌المللی صورت گرفته، ولی تحقیقاتی زیادی درباره‌ی روش‌های استفاده‌ی معلمین از این فن‌آوری‌ها در امر آموزش و یادگیری انجام نشده است. هدف اصلی این کتاب جبران این کمبود در این زمینه می‌باشد.

امروزه در جهان به صورت روزانه از تکنولوژی‌های نوین آموزشی استفاده می‌شود. تکنولوژی‌ مدرن تاثیر به‌سزایی در رشد دانش‌آموزان و معلمان دارد. این کتاب در شناخت بهتر این موضوعات به ما کمک می‌کند.

در این کتاب از روش‌های مختلفی برای تجزیه، تحلیل و ایجاد فن‌آوری‌های جدید از جمله دیجیتال، رسانه‌ی اجتماعی و ابزارهای فن‌آوری اطلاعات استفاده می‌کند. استفاده از تکنولوژی‌های نوین آموزشی توسط معلمان می‌تواند پویایی و نشاط در دانش‌آموزان ایجاد کرده و همچنین معلمان می‌توانند تجربه‌ی خود را در زمینه‌ی تدریس بیشتر کنند.

همان‌طور که می‌دانیم تکنولوژی‌های نوین آموزشی را می‌توان به عنوان ابزار و شیوه‌ای برای بالا بردن سطح کیفی آموزش لحاظ کرد که به معلمان در بهبود فرآیند یادگیری و آموزش یاری رسانده و باعث تغییر شیوه‌های سنتی آموزش خواهند شد.