Thesis and Dissertation Writing in a Second Language

455/000 ریال

کتاب Thesis and Dissertation Writing in a Second Language نوشته Brian Paltridge و Sue Starfield بوده و توسط انتشارات Routledge منتشر شده است.

این کتاب مناسب دانشجویانی است که انگلیسی زبان دوم آنهاست و در حال نوشتن مقاله یا پایان نامه خود هستند. همان‌طور که مشخص است، نحوه‌ی نگارش و رعایت اصول نگارشی در مقالات و پایان نامه از اصول بسیار مهم است و این کتاب در همین راستا می‌تواند به دانشجویان و اساتید کمک شایانی کند.

نویسنده هدف خود را از نوشتن این کتاب، گردآوری کتابی راهنما برای اساتید ‌بیان می‌کند تا بتوانند به دانشجویان خود در نگارش مقالات و پایان نامه کمک کنند.