The Rules of People

180/000 ریال

همه ما افرادی را می‌شناسیم که ذاتا مردمی هستند. به نظر می‌رسد آنها می‌دانند که مردم واقعاً چه می خواهند، واقعاً به چه چیزی فکر می‌کنند و واقعاً منظورشان چیست. آن‌ها می‌توانند بدون زحمت، افراد را با خود همراه کنند و آنها را شاد و با انگیزه نگه دارند. آیا چیزی وجود دارد که آنها می‌دانند و بقیه ما نمی‌دانیم؟ آیا همه‌ی ما می‌توانیم این ویژگی را به‌دست بیاوریم؟ پاسخ یک بله‌ی بزرگ است؛ این افراد درواقع قوانین ارتباط با مردم را می‌دانند.

ریچارد تمپلار از جمله نویسندگان نامدار در عرصه‌ی روان‌شناسی خودسازی و خودیاری است. اگرچه تمپلار نام مستعار این نویسنده‌ی انگلیسی‌زبان است و به این وسیله کتاب‌های بسیاری نوشته ودر اختیار علاقه‌مندان قرار داده است.

در انبار موجود نمی باشد