Teaching by Principle 4th Edition

3/120/000 ریال

کتاب Teaching by Principle 4th Edition نوشته‌ی H. Douglas Brown و Heekyeong Lee توسط انتشارات پیرسون منتشر شده است.

این کتاب یکی از مهم‌ترین منابع آموزش زبان انگلیسی بوده و تمرکز اصلی آن بر جز اساسی آموزش زبان، یعنی تعامل است.

کتاب فوق برای دانشجویان رشته‌ی آموزش زبان، زبان‌آموزان دوره‌ی TTC و اساتید این رشته طراحی شده است.

متدها و استراتژی‌هایی که این کتاب پیشنهاد داده برای مدرسین غیر بومی بسیار کارربردی بوده و آن‌ها را با انواع شیوه‌های تدریس آشنا می‌کند.

همچنین به مدرسین کمک کرده تا بتوانند با توجه به فعالیت‌ها، موضوعات بحث و درک مطلب‌های متفاوت، با نمونه‌های متفاوتی از شیوه‌ی تدریس در کلاس آشنا شده و با توجه به خلاقیت خود، بهترین شیوه‌ی آموزش را در کلاس‌های درس ارائه دهند.