کتاب Summit 1B 3rd Edition

930/000 ریال

کتاب های Summit در ادامه‌ی کتاب‌های Top Notch آمده و به صورت جدی‌تری زبان را به زبان آموزان بزرگسالی که کتاب‌های  Top Notchبه اتمام رسانده‌اند تدریس می‌کند. این مجموعه شامل چهارکتاب می‌باشد. سطح کتاب B2 است و و به طور کل سطح این مجموعه کوتاه از B2 شروع و به C1  ختم می‌شود. هدف این مجموعه تدریس زبان انگلیسی به شیوه‌ای است که دانش‌آموز آن را فراموش نکند و این هدف را با راهکارهای زیر به اجرا در آورده است:

  • آشنایی زبان‌آموز با ابعاد گوناگون زبان جدید
  • قرار دادن فرصت‌های بی‌شمار برای تمرین زبان جدید
  • مرور پی‌درپی دروس قبل به صورت فشرده

توجه داشته‌ باشید این مجموعه کتاب، برای خودآموزی مناسب نمی‌باشد و بهتر است توسط معلم تدریس شود.

دانلود رایگان فایل صوتی (iso) دانلود رایگان فایل صوتی (zip)
پیش نمایش کتاب