کتاب Business Letters for all

420/000 ریال

کتاب Business Letters for All اثر Bertha j.Naterop ،Erich Weis  و Eva Haber fellener از انتشارات Oxford University می‌باشد. این کتاب یک راهنمای کاربردی برای نوشتن نامه‌های تجاری در سطح متوسط و پیشرفته زبان انگلیسی بوده و در آن، نامه‌نگاری و درک‌مطلب آموزش داده می‌شود. این کتاب مناسب کسانی‌ست که قصد دارند نحوه‌ی نگارش نامه‌های تجاری را بهبود بخشند؛ زیرا نوشتن نامه‌های تجاری از ضروریات هر کسب و کار بین المللی است.

این کتاب شامل الگوهای نوشتاری نامه‌های امریکن و بریتیش در موقعیت‌های مختلف بوده و از هر کدام، نمونه‌هایی برای مخاطبان در نظر گرفته تا با استفاده از آن‌ها به عنوان الگو، نامه‌ی مورد نظر خود را بنویسید.

کتابBusiness Letter for All  تمام اطلاعات و تکنیک‌های لازم در رابطه با نوشتن نامه‌های اداری به زبان انگلیسی را بیان می‌کند. در واقع نامه‌های تجاری نامه‌هایی هستند که مربوط به Business بوده و جزو راه‌های ارتباطی فرد با مشتری و یا کارفرما می‌باشند. در نتیجه برای به دست آوردن یک تاثیر خوب و مناسب نحوه‌ی نوشتن و انتقال پیام در نامه‌ی تجاری بسیار مهم می‌باشد.