Stylistics

245/000 ریال

کتاب  Stylisticsچاپ شده توسط انتشارات آکسفورد مجموعه ای از بررسی‌های مختصر زبانی است که برای خوانندگان تازه وارد به مطالعه رسمی در نظر گرفته شده و به بررسی سبک در متون ادبی و غیر ادبی می پردازد. موضوعات مورد بررسی در کتاب Stylistics شامل سبک به عنوان یک موضوع اجتماعی شدن، تولید و دریافت معنا، the question of perspective، نقد ادبی و مسائل جاری مانند سبک شناسی فمینیستی و تحلیل گفتمان انتقادی است.

شناسه محصول: 113925 دسته: