Second Language Research Methodology and Design 3rd Edition

2/000/000 ریال

کتاب Second Language Research Methodology and Design از انتشارات Routledge، یک مرور کلی روشن و جامع از مسائل اصلی در تحقیقات زبان دوم است.

کتاب Second Language Research Methodology and Design که توسط محققان مشهور در زمینه SLA  (Second Language Association) نوشته شده و با نمونه‌های فراوانی از مطالعات واقعی و منابع آموزشی گسترده پشتیبانی می‌شود؛ ابتدا دانشجویان را با موضوعات و بحث‌های کلیدی در تحقیقات زبان دوم آشنا کرده، سپس خوانندگان را گام به گام در فرآیند تحقیق – از اصول اولیه و روش‌های جمع‌آوری از طریق طراحی مطالعه و گزارش‌دهی – به نقطه‌ای هدایت می‌کند که بتوانند تحقیقات خود را از ابتدا تا انتها انجام دهند.

در انبار موجود نمی باشد