کتاب Reading and Vocabulary Development 4 Concepts and Comments 3rd Edition

750/000 ریال

کتاب Reading and Vocabulary Development 4 Concepts and Comments 3rd Edition قطعا یکی از بهترین گزینه‌های موجود برای مطالعه‌ی افرادی است که انگلیسی را به‌عنوان زبان دوم برگزیده‌اند.

کتاب Concepts and Comments 3rd Edition حاوی 300 کلمه از Basic Vocabulary، بیش از 500 کلمه در متون کتاب، آموزش درک مطلب از متون انگلیسی، پیدا کردن Main Idea و مواردی از این دست می‌باشد.

Concepts & Comments چهارمین کتاب از مجموعه‌ی Reading & Vocabulary Development است و شما پس از به پایان رساندن این مجموعه، به سطح High Intermediate خواهید رسید.

کتاب Reading and Vocabulary Development 4 Concepts and Comments 3rd Edition مناسب تدریس توسط معلم و همچنینSelf-Study می‌باشد.

کل کتاب Reading and Vocabulary Development 4 Concepts and Comments 3rd Edition شامل هفت فصل می‌شود که هر فصل، حاوی 5 درس به همراه تمرینات و فعالیت‌ها ارائه شده است. در ادامه، بخشی از امکانات موجود در کتاب را نام برده وتوضیح خواهیم داد.

دانلود رایگان فایل‌های صوتی(ZIP)
پیش نمایش کتاب