Oxford English Grammar Course Intermediate

2/100/000 ریال

کتاب Oxford English Grammar Course Intermediate یکی از جلدهای مجموعه سه جلدی Oxford English Grammar- Course می‌باشد. این مجموعه گرامر را از پایه در سه سطح Basic, Intermediate و Advance آموزش می‌دهد. هر مطلبی که بتوان درباره‌ی گرامر آموخت در این کتاب‌ها وجود دارد. توضیحات درباره‌ی نکات گرامری، خلاصه ولی کامل و قابل فهم است، به طوری که بتوان به راحتی آن را به یاد آورد. برای هر موضوعی که تدریس می‌شود مثال یا مثال‌هایی آورده شده تا زبان‌آموز درک بهتری از مطالب داشته باشد.

پس از مثال‌ها، تمریناتی مرتبط با موضوع وجود دارد که با حل آن‌ها کاربرد و نحوه استفاده از نکات گرامری را به خوبی یاد می‌گیرید. در کتاب Oxford English Grammar Course Intermediate متون، شعرها و… بسیاری برای اینکه به خوبی متوجه کاربرد نکات در شرایط مختلف شوید قرار دارد که با خواندن آن‌ها به موضوع واقف‌ می‌شوید. تست‌هایی در کتاب Oxford English Grammar Course Intermediate و همچنین در سایت مربوط به کتاب Oxford English Grammar Course Intermediate وجود دارند که با حل آن‌ها، تسلط خود بر موضوع را محک می‌زنید.

دانلود رایگان نرم افزار (iso)
پیش نمایش کتاب