کتاب Oxford English Grammar Course Advanced

1/620/000 ریال

کتاب Oxford English Grammar Course Advanced  یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی سه جلدیOxford English Grammar Course می‌باشد. این مجموعه گرامر را از پایه در سه سطح Basic, Intermediate و Advance آموزش می‌دهد.

هر مطلبی که بتوان درباره‌ی گرامر آموخت در این کتاب‌ها وجود دارد. توضیحات درباره‌ی نکات گرامری، خلاصه ولی کامل و قابل فهم است، به طوری که بتوان به راحتی آن را به یاد آورد. برای هر موضوعی که تدریس می‌شود مثال‌هایی آورده شده تا زبان‌آموز درک بهتری از مطالب داشته باشد.

پس از مثال‌ها، تمریناتی مرتبط با موضوع وجود دارد که با حل آن‌ها، کاربرد و نحوه‌ی استفاده از نکات گرامری را به خوبی یاد می‌گیرید. در کتاب Oxford English Grammar Course Advanced ، متون، شعرها ومطالب بسیاری برای اینکه به خوبی متوجه کاربرد نکات در شرایط مختلف شوید ارائه شده که با خواندن آن‌ها، به موضوع واقف‌ می‌شوید. تست‌هایی نیز در کتاب Oxford English Grammar Course Advanced و یا سایت مربوط به کتاب Oxford English Grammar Course Advanced وجود دارند که با حل آن‌ها، تسلط خود بر موضوع را محک می‌زنید.

دانلود رایگان نرم افزار (iso)