New Grammar Time 5

780/000 ریال

کتاب New Grammar Time 5 مجموعه‌ای تمام رنگی و با طراحی جذاب برای کودکان، متشکل از 5 کتاب برای آموزش نکات گرامری به کودکان 7 تا 10 سال است. برای ترغیب کودکان به یادگیری مطالب، کاراکترهایی طراحی شده و توضیحات، کاملا شفاف و بدون پیچیدگی هستند. تمرینات کتاب New Grammar Time 5 باعث می‌شود مطالب برای زبان‌آموز کوچک کاملا جا بیافتد. کتاب  New Grammar Time5، starter مجموعه محسوب می‌شود و در سطح A1 می‌باشد.

دانلود رایگان نرم‌افزار(iso)