Modern English 2nd Edition Part 2

600/000 ریال

کتاب Modern English 2nd Edition Part 2 از مجموعه‌ی Modern English بوده که توسط انتشارات Prentice Hall به چاپ رسیده است.

این کتاب برای دانش‌آموزان بزرگسال سطح high intermediate تا  advancedبه عنوان زبان دوم (ESL) یا دانش‌آموزان بزرگسال سطح advanced به عنوان زبان خارجی (EFL) بر اساس کتاب مرجع -MODERN ENGLISH: A PRACTICAL RREFERENCE GUIDE-طراحی شده است. این کتاب تمرین‌های استاندارد را در یک توالی مناسب از بخش‌های گفتار (قسمت اول) تا ساختارهای پیچیده (بخش دوم) ارائه می‌دهد.

در ویرایش دوم این کتاب، تمرینات اضافی، بخش “بررسی‌ها” و تست‌های بیشتر ارائه شده و همچنین تمرین‌های فراوانی با کاربرد به‌خصوص، به همراه توضیحات مختصر اما واضح وجود دارد.