MLA Handbook for Writers of Research Papers

280/000 ریال

کتاب MLA Handbook for Writers of Research Papers توسط انجمن زبان مدرن منتشر شده و توصیه‌های گام به گامی در مورد تمام جوانب نوشتن مقالات تحقیقاتی، از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله‌ی پایانی، ارائه می‌دهد.

کتاب MLA Handbook for Writers of Research Papers نه تنها سبک MLA را به شما آموزش داده، بلکه در تمام مراحل پروژه به شما کمک می‌کند. و تقریباً شما را از طریق هر سؤالی که ممکن است در مورد نوشتن یک مقاله تحقیقاتی داشته باشید، از فرمول‌بندی یک موضوع تا استفاده از اختصارات در فهرست آثاری که در مقاله، راهنمایی می‌کند.