کتاب MLA Handbook 8th edition

480/000 ریال

کتاب MLA Handbook 8th edition راهنمای رسمی سبک نگارش MLA است. سبک نگارش MLA می‌تواند تفاوت میان چاپ شدن و یا نشدن یک مقاله علمی در مجلات معتبر باشد. مقاله تحقیقاتی شما هر چه قدر هم که خوب نوشته‌شده باشد و کار تحقیقاتی وسیعی در آن صورت گرفته باشد و در‌های جدیدی را بر علم بازکنید تا زمانی که از این اصول نگارشی پیروی نکند چاپ نخواهد شد.

در دنیای امروز، اشکال ارتباطات تکثیر می‌یابد و نشریات به‌راحتی از یک رسانه به رسانه دیگر مهاجرت می‌کنند. مقاله‌ای که در یک مجله چاپی منتشرشده است، ممکن است از طریق یکی از چندین پایگاه‌های اطلاعاتی کشف و خوانده شود. یک قسمت از یک مجموعه تلویزیونی ممکن است از طریق سرویسی مانند هولو تماشا شود. یک پست وبلاگ ممکن است به‌عنوان فصل کتاب بازنشر شود. حتی هنگامی‌که این نسخه از کتاب راهنمای MLA در حال نگارش بود، قالب‌ها و سیستم‌عامل‌های جدید انتشار ظاهر شدند.

درنتیجه، اکنون بیش از هر زمان دیگری به سیستم مستندسازی منابع نیاز داریم که با چند اصل شروع می‌شود نه فهرستی طولانی از قوانین. در اهمیت قوانین شکی نیست، و ما به‌موقع به آن‌ها خواهیم پرداخت، اما در این بخش ما بر رهنمودهای متداول تأکید می‌کنیم که هدف آن‌ها کمک به نویسندگان در سطوح مختلف برای انجام تحقیقات ارائه اطلاعات مفید به مخاطبانشان در مورد منابعشان است.