Memory, Psychology and Second Language Learning

595/000 ریال

این کتاب به بررسی مشارکتهای زبانشناسی شناختی و روانشناسی، از جمله روانشناسی عصبی، در درک روشهایی که زبانهای دوم آموخته شده است، پرداخته است. این کتاب حوزه های واجشناسی، تشخیص لغات و معناشناسی را ، پروسه های رمز گشایی پایین به بالا را در مقایسه با فرآیند های بالا به پایین  همانطور که بر حافظه اثر میگذارند، بررسی می کند.

پیش نمایش کتاب
شناسه محصول: 311355 دسته: برچسب: ,