Materials and methods in ELT 3rd Edition

875/000 ریال

کتاب Materials and methods in A Teachers Guide ELT 3rd Edition نوشته‌ی جمعی از اساتید این رشته (Jo McDonough, Christopher Shaw, Hitomi Masuhara) بوده و توسط انتشارات Wiley-Blackwell منتشر شده است.

از نقاط قوت این کتاب می‌توان به ارتباطی که بین مباحث تئوری و عملی این رشته ایجاد می‌کند اشاره کرد. این کتاب به عنوان منبع دانشجویان و اساتید رشته‌ی آموزش زبان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدرسین زبان نیز می‌توانند از نکات کتاب در راستای اهداف خود استفاده کنند.

پیش نمایش کتاب