کتاب Mastering Poetry

1/280/000 ریال

کتاب Mastering Poetry شامل طیف گسترده‌ای از مثال‌ها، تفسیر‌های دقیق و چهارچوب‌های نقد است و به شما ،صرف نظر از اینکه به دنبال مطالعه در مورد شعر هستید و یا فقط به شعر علاقه دارید، کمک می کند تا از یک خواننده‌ی سطحی شعر فراتر رفته و اشعار را عمیق‌تر درک کنید؛ و همچنین به رابطه میان زبان، ساختار و سبک هر شعر پی ببرید. هدف کتاب Mastering Poetry، پرورش شیفتگی به این ژانر است و خوانندگان را بسیار فراتر از محدودیت‌های محتوایی خواهد برد.