Language and Culture

455/000 ریال

کتاب Language and Culture نوشته‌ی Claire Kramsch از انتشارات معتبر Oxford می‌باشد. در این کتاب مفاهیم کلیدی اجتماعی و فرهنگی زبان با استفاده از عواملی چون زبان‌شناسی، مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی بررسی می‌شود.