کتاب Inside Education Exploring the Art of Good Learning

560/000 ریال

کتاب Inside Education Exploring the Art of Good Learning به ذکر پیشنهادها و توصیه هایی پرداخته که رعایت آنها در هنگام مطالعه تقریباً برای همه افراد مفید و ضروری به نظر می رسد.کتاب Inside Education Exploring the Art of Good Learning منبع مناسبی برای مراجعه است تا اطلاعات لازم در رابطه با یادگیری، فرایند یادگیری و چگونه عمل کردن این فرایند برای هر فرد به‌دست آورید. کتاب Inside Education Exploring the Art of Good Learning خواننده را با خود به سفر در چهار پروژه‌ی آموزشی می‌برد.

مطالب کتاب Inside Education Exploring the Art of Good Learning با توجه به علم مردم‌شناسی و تجربیات معلمان، اولیا و تعدادی راهنمای تحصیلی  نوشته شده‌است. نتیجه‌ و جمع‌بندی این تحقیقات به صورت روایی نوشته شده‌است تا داستانی کامل‌ و شفاف در این خصوص ارائه کند. نتیجه‌ی مطالعه‌ی این کتاب بدین‌صورت می‌باشد که هر فرد با مرور چشم‌انداز یادگیری خود، ایده‌های انتقادی و مباحث عمیق‌تری در رابطه با آموزش در ذهن خود شکل می‌دهد.

 

پیش نمایش کتاب