Focusing on IELTS Academic Practice Tests 2nd Edition

420/000 ریال

کتاب Focusing on IELTS Academic Practice Tests چاپ شده توسط  انتشارات مک میلان از مجموعه کتاب‌های focusing on IELTS آزمون‌های عملی جنرال و تست‌های تمرینی مفیدی را برای دانش‌آموزانی فراهم می‌کند که برای امتحان ماژول آیلتس اکادمیک  آماده می‌شوند. این مجموعه شامل 4 جلد می‌باشد. یک جلد بر روی Listening و Speaking ، جلد دیگر بر روی Reading و Writingو دو جلد دیگر  academic practice testsو general training practice test بر نمونه ازمون‌های تمرینی تمرکز دارند. آزمون های کتاب Focusing on IELTS Academic Practice Tests در چهار بخش مجزا سازماندهی می شوند: Listening, Reading, Writing  و  Speaking.

پیش نمایش کتاب