Family and Friends Alphabet book

210/000 ریال

کتاب Family and Friends Alphabet book با تصاویر رنگی و آموزشِ همراه با بازی، یادگیری را برای کودکان و خردسالان لذت بخش می‌کند. در ادامه، درباره‌ی محتوا و موارد موجود در کتاب Family and Friends Alphabet book توضیح داده ‌می‌شود:

در دو صفحه‌ی اول کتاب Family and Friends Alphabet book ، حروف الفبا -حروف بزرگ و کوچک- به ترتیب نوشته شده‌اند.

در صفحه‌ی سوم، پس از اینکه مخاطب ترتیب حروف الفبا را به‌خاطر سپرد، حروف را به ترتیب به هم وصل می‌کند تا شکل‌ها کامل شوند.

در صفحه بعد، جهت تصحیح حرکت حروف، مخاطب حروفی که در کادر نوشته شده‌اند را به ترتیب خوانده و آن‌ها را نام می‌برد. سپس حرفی که اسم خود با آن شروع می‌شود را مشخص می‌کند.