کتاب Error Analysis Perspective on Second Language Acquisition

210/000 ریال

کتاب Error Analysis Perspective on Second Language Acquisition به بررسی خطاهای احتمالی زبان دوم می‌پردازد. یازده مقاله‌ی موجود در این کتاب طیف وسیعی ازمطالب مرتبط با این موضوع را پوشش می‌دهد و به مباحثی همچون نقش میان‌زبان و عوامل بیرونی موثر بر آن، عوامل بیرونی موثر بر یادگیری زبان، چشم اندازی از فرایند یادگیری و درک نظری  از فرایندهای اساسی  و راهکارهایی برای فراگیری بهتر زبان دوم می پردازد.

یکی از مهم‌ترین تغییرات زبان‌شناسی در سال‌های اخیر، تصمیم به ایجاد تغییراتی در آن برای قابل یادگیری‌تر شدن مطالب به‌طوری که زبان‌آموزان ساده‌تر آن را بیاموزند بوده‌است. یکی از آثار عمده‌ی این تغییرات افزایش توجهات به این رشته و تجزیه و تحلیل‌های بهتر و کاربردی‌تر است که تغییرات و آثار به جا مانده از تغییرات، نکات مثبت و حائز اهمیتی برای اساتید و دانشجویان می‌باشد. افرادی که با رشته‌ی زبان‌شناسی آشنایی دارند به ارزش درازمدت بررسی خطاهای احتمالی زبان دوم به عنوان یکی از ابزارهای  مهم در فراگیری  زبان جدید واقف هستند. این کتاب زمینه‌های چالش برانگیز تحقیق توصیفی را ارائه می‌دهد و مطالب مفید مرتبط را با گستردگی و به سادگی توضیح داده ‌است. این کتاب برای دانشجویان و اساتید رشته‌های گرایش زبان ویا رشته‌هایی که با زبان در تعامل هستند، به عنوان منبعی معتبر و قابل تأمل توصیه می‌شود.