کتاب Cambridge IELTS General Package

2/600/000 ریال

Cambridge IELTS General Package مجموعه ای است از کتاب های General از سری Cambridge IELTS که حاوی سوالات آزمون آیلتس جنرال است.این مجموعه بهترین مجموعه برای تمرین آزمون آیلتس است چرا که تمامی آزمون های این مجموعه تماما مشابه آزمون های آیلتس است.

 

Cambridge English IELTS 11 General Training

800/000 ریال 400/000 ریال

Cambridge English IELTS 12 General Training

800/000 ریال 400/000 ریال

Cambridge English IELTS 13 General Training

800/000 ریال 400/000 ریال

Cambridge English IELTS 14 General Training

800/000 ریال 400/000 ریال
پاک کردن

Cambridge English IELTS 15 General Training

650/000 ریال 325/000 ریال
پاک کردن

Cambridge IELTS 16 General Training

650/000 ریال 325/000 ریال
پاک کردن

Cambridge IELTS 17 General Training

700/000 ریال 350/000 ریال